Od maja konieczne licencje dla busów

20220328 170446

 


21 maja 2022 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy związane z wprowadzaniem tzw. pakietu mobilności czyli zbioru regulacji przyjętego  przez Parlament europejski w lipcu 2020 roku w celu unormowania sytuacji firm przewozowych na terenie UE . Do maja firmy przewozowe  mają czas, aby spełnić wymogi związane z nowymi regulacjami dotyczącymi dostępu  do wykonywania przewozów drogowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczą  obowiązku uzyskania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej  przez przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe  rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony czyli tzw. busami.

Uzyskanie licencji wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Jednym z nich jest posiadanie przez przedsiębiorcę Certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym lub wyznaczenie w firmie  osoby do zarządzania transportem, która taki Certyfikat posiada.

Dokument ten uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 800 złotych.

Jeśli przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy samochodem dostawczym bez wymaganego zezwolenia lub licencji grozi mu kara nawet do 12 000 złotych.